نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

مجموعه هشت جلدی منشور هویت

675,000 تومان
امام، به ‏عنوان‏ مرکز و نقطه ‏ی‏ ثقل‏ هویت‏ انقلاب،‏حوزه‏ وروحانيت ‏را‏ زنده ‏کرد ‏و ‏با‏خود ‏به ‏دوران ‏حضور ‏آورد.‏ اینک‏ حوزه ‏وروحانيت‏ نه به ‏عنوان‏ دشمنان‏ بالقوه‏ بلکه ‏به عنوان‏ دشمن‏ بالفعل، بزرگ‏ترین‏ مانع استعمار ‏ شد‏.لذا‏ساده‏ انگارانه ‏است‏ که‏ گمان ‏شود ‏اکنون،‏بر ‏شدت‏ دشمنی های ‏دیرینه ‏افزوده‏ نخواهد‏شد. ‏مهم‏ترین ‏حيله ‏و ‏ابزار‏دشمنی با ‏او ،‏از ‏بين ‏بردن‏ همان ‏عامل ‏قدرت ‏و ‏شخصيتی‏ بود ‏که ‏از ‏امام ‏و ‏مکتب ‏او ‏گرفته شده ‏بود.

هویت طلبگی (جلد هشتم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

80,000 تومان
محور اساسی و مرکزی حرکت و مهمترین عنصر حوزه وروحانیت طلبه است، پس طلبگی خود هویتی است که باید شناخت ، منشوری از این هویت با عنوان «هویت طلبگی » در جلد هشتم آمده است.

منشور حوزه و تبلیغ (جلد هفتم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

104,000 تومان
میبایست بار دیگر به تبلیغ نگریست و با نگاهی جامع درک درستی متناسببا نیازهای زمان و مکان که جلد هفتم منشور هویت را با عنوان «منشور حوزه و تبلیغ » تشکیل میدهد.

منشور حوزه و تحول (جلد ششم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

132,000 تومان
حوزه وروحانیت در صورتی میتوانند، آنگونه که باید همگام با انقلاب حرکت کند که بتواند این تحول محتوایی را در درون خویش محقق سازد که چگونگی آن در جلد ششم با عنوان «منشور حوزه و تحول» آمده است.

منشور حوزه و تمدن (جلد پنجم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

80,000 تومان
حوزه وروحانیت در نسبت با تمدن اسلامی چه جایگاهی دارد و چه وظایفی بر عهده اوست؟ در جلد پنجم با عنوان «منشور حوزه و تمدن » به این مسئله پرداخته میشود.

منشور حوزه و نظام (جلد چهارم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

120,000 تومان
اینکه حوزه و روحانیت پس از نسبت گیری با انقلاب اسلامی باید چگونه روابط خود را با نظام اسلامی تنظیم نمایند در جلد چهارم منشور هویت یعنی «منشور حوزه و نظام » آمده است.

منشور حوزه و سیاست (جلد سوم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

88,000 تومان
برای تبیین هویت انقلابی حوزه وروحانیت کلانترین مسئله، نسبت بین حوزه و انقلاب اسلامی است که در جلد سوم با عنوان «منشور حوزه و انقلاب » بدان پرداخته شده است.

منشور دین و سیاست (جلد دوم مجموعه هشت جلدی منشور هویت)

73,600 تومان
در جلد دوم روح اصلی منشور روحانیت یعنی عینیت دین و سیاست که عبارت است از نقطه کانونی مکتب امام با عنوان «منشور دین و سیاست » موردتوجه قرارگرفته است.