دفترچه یادداشت

تصویر مسئول تراز انقلاب

تصاویری که این روز ها از رئیس جمهور و امام جمعه ی تبریز، بارگذاری می شود را قدر بدانیم. این بارِش مفاهیم و تصاویر از سیره و سبک زندگی آنها مثل نزول باران رحمت الهی است. نجاسات و کثافات را میشورد و…

ادامه مطلب