اگر مسلمانهای جهان با هم مجتمع بشوند و اختلاف نداشته باشند، هیچ یک از این گرفتاریها برای آنها پیش نمی‌آید و اگر مسلمانهای هندوستان، چه شیعه و چه سنی، با هم اتفاق پیدا بکنند و در مسائل اسلامی روی مبانی اسلامی عمل بکنند، آنها از این گرفتاریهایی که همیشه داشتند و در طول تاریخ همه مسلمانها گرفتاری داشتند از این گرفتاریها خارج خواهند شد.

امروز باید ما همه‌مان توجه به عمق مسائل پیدا کنیم و بدانیم که قدرتهای بزرگ برای اینکه استفاده بکنند و استفاده‌های مادی بکنند از مردم، آنها را به اختلاف وامی‌دارند؛ امروز روزی نیست که مسلمانها با هم اختلاف داشته باشند. شیعه و سنی هر دو با هم باید مجتمع باشند و اختلافات را کنار بگذارند و با هم درامور اجتماعی و سیاسی فعالیت بکنند.

۱۳۶۰/۱۰/۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *